Referencia

PST-6716

Nombre GUNNAR LANGVA II
Tipo Buque de Cerco / Arrastre (RSW)
Año Construcción 2003 Noruega
Clase DNV GL
Tonelaje 2223 GT / 666 NT
Dimensiones 71.1 x 14.4 m
Acomodación 14 tripulantes
Capacidad de Bodega 2000 m3
Motor Principal 6120 cv Bergen Diesel
Propulsor CP Propeller in nozzle Kamewa- Ulstein 19A-3600/04 - Diam. 3600 mm
Maquinaria de Cubierta Triplex 920 /500 net winch, new 2016 ■ Triplex FLH-112 corkline stacker, new 2016 ■ Triplex NK 7500 net crane, new 2016 ■ 2 x New hydr. aggr. andel. rnotors, new 2016 ■ 2 x Triplex KN-50 /KN-30 deck cranes, forward and aft ■ 2 x 72 tons Brattvaag trawl winches ■ 1 x 3,8 tons Brattvaag cable winch ■ 1 x 56 tons Brattvaag net drurns ■ 2 x 37,1 tons Brattvaag purse seine winches ■ 1 x 9,2 tons Brattvaag cornb. windlass/rnoor ing drurn ■ 2 x 13,5 tons Brattvaag aux. winches ■ 1 x 6,4 tons Brattvaag aux. winch ■ 2 x Sea Quest 18" :fish purnps ■ 5 x LED deck lights, new 2016
Comentarios Vendido desde Noruega a intereses Rusos